0181 - 619 099 info@mrpsmit.nl

Advocaat voor het MKB

Organisatie

Mr. P. Smit Advocaat is een eenmanszaak en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder inschrijvingsnummer 66715741.

Orde van Advocaten

Het kantoor / mr. P. Smit zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten en zijn gebonden aan de beroepsregels die door de Nederlandse Orde van Advocaten worden voorgeschreven. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.advocatenorde.nl.

Tarieven

Mr. P. Smit hanteert in principe een uurtarief. Dat wordt in overleg met de cliënt afgestemd op de aard en omvang van de zaak en het belang dat daarmee gemoeid is.

In bepaalde gevallen wordt een kostendekkend tarief gehanteerd en wordt er, afhankelijk van de uitkomst van de zaak, achteraf op basis van het reguliere uurtarief afgerekend. Een vaste prijs hoort in bepaalde gevallen ook tot de mogelijkheden.

Aansprakelijkheidsbeperking en verzekering

Op alle zaken die in behandeling genomen worden is een aansprakelijkheidsbeperking van toepassing. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risicio. Onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering voldoet aan de voorwaarden die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt.

Kantoorklachtenregeling

Op alle zaken die in behandeling worden genomen is onze kantoorklachtenregeling van toepassing. Deze regeling wordt in voorkomende gevallen op verzoek toegestuurd.

Waarneming

Ingeval de behandelend advocaat afwezig is, wordt de zaak door de juridisch medewerker van ons kantoor waargenomen. Mochten alle op het kantoor werkzame juristen langdurig afwezig zijn, dan wordt de zaak, indien nodig, door een extern advocatenkantoor (mr. B.K.A. van Rijsbergen te Spijkenisse) waargenomen.

Rechtsgebiedenregister

Mr. P. Smit heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

  • verbintenissenrecht.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Geen derdenrekening

Het kantoor van mr. P. Smit heeft geen stichting derdengelden tot haar beschikking. Mr. Smit kan derhalve geen derdengelden ontvangen.